FDF Overlunds historie

Oprindelig var det kun én FDF kreds i Viborg (stiftet 1908). Byudviklingen i 50érne og 60érne bevirkede, at nye kredse blev stiftet i byens yderkvarterer. I begyndelsen af 1970érne fik FDF Viborg 1. kreds sat gang i et anneksarbejde i Overlund Houlkær, som i juni 1979 overgik til at være selvstændig kreds. I begyndelsen blev møderne holdt på Overlund skole og på Houlkærskolen, hvor kredsen begge steder havde fået lokaler stillet til rådighed. Mere permanente lokaler fik kredsen i 1983, hvor kredshuset, Randersvej 47 blev købt, og alt FDF arbejdet samlet her. Få år efter gennemførtes en tiltrængt ombygning og renovering af kredshuset. Kredsens medlemstal har ligget ret konstant mellem 100 til 150.

Efter et års forhandlinger med Viborg Kommune. lykkedes det i sommeren 2012 at overtage den tidligere børnehave Toftegården, så sæsonstarten i august 2012, kom til at foregå på den nye adresse på Gl. Randersvej 49. Det nye kredshus blev indviet med friluftsgudstjeneste og masser af gæster lørdag d. 2. september.

På det stiftende møde den 6. maj blev følgende personer valgt til bestyrelsen:
Peder Laustsen (Kredsleder)
Gunnar Hansen (formand)
Ingolf Hansen
Inger Hansen
Poul Malling

Kredsledere gennem tiderne:
Leif Ervolder (leder af FDF Viborg 1. kreds anneksarbejde)
Peder Laustsen 1979 (kredsens første kredsleder)
Poul Malling (ca. 1979 - 1982)
Jan Jensen Beck (1982-1984)
Oluf Pedersen (ca. 1984-1986)
Henrik Nicolaisen (ca. 1986-1991)
Peter Hald, Peder Kristensen og Poul Schou (1991-1992)
Peder Kristensen (1992-1995)
Jesper Feldstedt og Peder Kristensen (1995-1997)
Peder Kristensen (1997-2004)
Tine Sejr Konrad og Peder Kristensen (2004-2005)
Jørgen Michaelsen, Tine Sejr Konrad og Peder Kristensen (2005-2006)
Peder Kristensen og Jørgen Michaelsen (2006-2009)
Peder Kristensen og Rikke Pedersen (2010-2017)
Susanne Spliid og Peder Kristensen (2017-20 )
Tina Sørensen og Peder Kristensen (2020-21)
Tina Sørensen og Caroline Bugge (2021-2022 )

Caroline Bugge (2022-)